Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADIYAMAN / GÖLBAŞI - Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

2012-2013 Öğretim Yılı 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı

2012/2013 Şubat dönemi sorumluluk sınavı öncesi ve 2.dönem öğretmenler kurulu toplantısı 11 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 15:00´da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuz öğretmenler odasında yapılacaktır.


 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

 Madde 1. Açılış ve Yoklama

 

 Madde 2. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında  yapılan sene başı  Öğretmenler Kurulunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi;

 

 Madde 3. 2012-2013 eğitim öğretim yılı şubat dönemi sorumluluk sınavlarının görüşülmesi

 

            a) Sınav mevzuatının okunması,

 

            b) Sınav görevlerinin dağıtılması,

 

            c) Sınavda dikkat edilecek hususların açıklanması

 

 Madde 4. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları vb. ile ilgili genel değerlendirme yapılması,

 

a)  Okul dersleri başarısı ( ders ders ve sınıf sınıf  incelenmesi)

 

b)  Meslek dersleri ve eğitimi başarısı (Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi)

 

c)  Devam-devamsızlık durumları

 

d)  Disiplin durumları 

 

e) onur kurulu faliyetleri

 

f) öğrenci meclisi

 

 Madde 5. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için ve devamsız öğrencilerin  devamlarının sağlanması amacıyla, alınacak önlemlerin görüşülmesi

 

Madde 6.Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi

 

a) Bayrak törenlerinin itina ile yapılması (Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi,  Madde:5, 6 )

 

b) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması; ders defterlerin usulüne uygun olarak yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi işlenmesi

 

c)  Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler  .Geç kalmaların engellenmesi için yapılacak çalışmalar.

 

ç)  Derslerde araç gereç kullanımının artırılması,  akıllı tahtaların daha verimli kullanılması.  

 

d)  Fen Laboratuarının, bilgisayar laboratuarının, mesleki derslerde mescitlerin aktif olarak kullanılması, ortak kullanım programının hazırlanması

 

e)  Konferans ( yemekhane)  salonunun aktif olarak kullanılması, dileyen arkadaşların program ve etkinlik yapmak amacıyla  kullanım hususlarının görüşülmesi

 

f)  Kütüphanenin aktif olarak kullanılması

 

g)  Spor malzemelerinin kullanımı, bakımı, spor sahasının temizliği ve tertibi

 

ı)  Öğretmenlerin Görev ve sorumlulukları 

 

Madde 7. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi

 

a) Öğretmen okul nöbetleri      b) Belletmen öğretmen nöbetleri

 

c) Öğrenci okul nöbetleri        ç) Öğrenci pansiyon nöbetleri

 

 Madde 8. Kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususların görüşülmesi

 

a) Personel Kılık kıyafet durumu (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik)

 

b) Öğrenci Kılık-kıyafet durumu (Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik)

 

Madde 9. Zümre toplantıları, Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planların görüşülmesi .( 2. Dönem zümrelerin teslimi) 

 

Madde 10. Güvenli internet kullanımı ve okul internet durumunun görüşülmesi,

 

Madde 11 . Sosyal etkinliklerin ve sınıf rehberlik faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve dönem sonu yapılacak işlemler

 

 Madde 12. Dönem  sınıf veli toplantılarının planlanıp karara bağlanması

 

Madde 13. Dilek ve Temenniler

 

Madde .14. Kapanış

 

                                                                                              FİKRİ EREN KIRAÇ

 

                                                                                                  OKUL MÜDÜRÜ


Yayın: 2013-02-01 - Güncelleme: 2013-02-01 11:16:31 - Görüntülenme: 59